เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100070
หมายเลขทรัพยากรi00255956
บาร์โค้ดARIT0002500
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า22 Nov 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0