เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116122
หมายเลขทรัพยากรi00265622
บาร์โค้ดARIT00020324
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า9 Aug 2022
จำนวนครั้งที่ยืม0