เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00115692
หมายเลขทรัพยากรi00264012
บาร์โค้ดARIT00019590
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า8 Jun 2022
จำนวนครั้งที่ยืม0