เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00115692
หมายเลขทรัพยากรi00264011
บาร์โค้ดARIT00019589
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า8 Jun 2022
จำนวนครั้งที่ยืม0