เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00115152
หมายเลขทรัพยากรi00262324
บาร์โค้ดARIT00019338
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า3 Nov 2021
จำนวนครั้งที่ยืม0