เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00115152
หมายเลขทรัพยากรi00262323
บาร์โค้ดARIT00019337
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า3 Nov 2021
จำนวนครั้งที่ยืม0