เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00114861
หมายเลขทรัพยากรi00261598
บาร์โค้ดARIT00019010
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า12 Jul 2021
จำนวนครั้งที่ยืม0