เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00114610
หมายเลขทรัพยากรi00261096
บาร์โค้ดARIT00018778
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือได้รับรางวัล อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า7 Jun 2021
จำนวนครั้งที่ยืม0