เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00111210
หมายเลขทรัพยากรi00260581
บาร์โค้ดARIT00018394
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า23 Apr 2021
จำนวนครั้งที่ยืม0