เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00114141
หมายเลขทรัพยากรi00260200
บาร์โค้ดARIT00017965
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า11 Mar 2021
จำนวนครั้งที่ยืม0