เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00114091
หมายเลขทรัพยากรi00260043
บาร์โค้ดARIT00017947
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า5 Mar 2021
จำนวนครั้งที่ยืม0