เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00113733
หมายเลขทรัพยากรi00259421
บาร์โค้ดARIT00017768
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า28 Dec 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0