เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00113658
หมายเลขทรัพยากรi00259293
บาร์โค้ดARIT00017702
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า4 Dec 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0