เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00106310
หมายเลขทรัพยากรi00258260
บาร์โค้ดARIT00017284
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า1 Jul 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0