เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00112968
หมายเลขทรัพยากรi00258088
บาร์โค้ดARIT00017170
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า23 Jun 2020
จำนวนครั้งที่ยืม1