เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00113067
หมายเลขทรัพยากรi00257804
บาร์โค้ดARIT00017118
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า4 Jun 2020
จำนวนครั้งที่ยืม3