เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00112664
หมายเลขทรัพยากรi00256967
บาร์โค้ดARIT00016957
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า6 Mar 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0