เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00112328
หมายเลขทรัพยากรi00256276
บาร์โค้ดARIT00016888
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า6 Jan 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0