เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00112317
หมายเลขทรัพยากรi00256261
บาร์โค้ดARIT00016883
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า3 Jan 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0