เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00112196
หมายเลขทรัพยากรi00255836
บาร์โค้ดARIT00016757
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า13 Nov 2019
จำนวนครั้งที่ยืม1