เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00112195
หมายเลขทรัพยากรi00255835
บาร์โค้ดARIT00016756
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า13 Nov 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0