เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00112176
หมายเลขทรัพยากรi00255778
บาร์โค้ดARIT00016735
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า12 Nov 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0