เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00112208
หมายเลขทรัพยากรi00255855
บาร์โค้ดARIT00016633
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า14 Nov 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0