เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00112010
หมายเลขทรัพยากรi00255634
บาร์โค้ดARIT00016520
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า1 Nov 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0