เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00112027
หมายเลขทรัพยากรi00255339
บาร์โค้ดARIT00016336
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า17 Oct 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0