เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00111764
หมายเลขทรัพยากรi00255330
บาร์โค้ดARIT00016335
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า17 Oct 2019
จำนวนครั้งที่ยืม1