เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00112014
หมายเลขทรัพยากรi00255308
บาร์โค้ดARIT00016331
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า16 Oct 2019
จำนวนครั้งที่ยืม7