เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00112013
หมายเลขทรัพยากรi00255307
บาร์โค้ดARIT00016330
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า16 Oct 2019
จำนวนครั้งที่ยืม2