เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00111941
หมายเลขทรัพยากรi00255182
บาร์โค้ดARIT00016307
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า9 Oct 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0