เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00111936
หมายเลขทรัพยากรi00255172
บาร์โค้ดARIT00016298
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า9 Oct 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0