เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00111765
หมายเลขทรัพยากรi00254687
บาร์โค้ดARIT00016263
เล่ม10
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า2 Sep 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0