เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00111979
หมายเลขทรัพยากรi00255255
บาร์โค้ดARIT00016223
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า15 Oct 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0