เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00111977
หมายเลขทรัพยากรi00255244
บาร์โค้ดARIT00016222
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า15 Oct 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0