เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00111947
หมายเลขทรัพยากรi00255195
บาร์โค้ดARIT00016215
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า10 Oct 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0