เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00111922
หมายเลขทรัพยากรi00255146
บาร์โค้ดARIT00016191
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า8 Oct 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0