เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00111482
หมายเลขทรัพยากรi00254003
บาร์โค้ดARIT00015937
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า8 Jul 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0