เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00111482
หมายเลขทรัพยากรi00254002
บาร์โค้ดARIT00015936
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า8 Jul 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0