เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00112253
หมายเลขทรัพยากรi00256182
บาร์โค้ดARIT00015929
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า24 Dec 2019
จำนวนครั้งที่ยืม2