เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00111253
หมายเลขทรัพยากรi00253468
บาร์โค้ดARIT00015697
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า10 May 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0