เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00111165
หมายเลขทรัพยากรi00253345
บาร์โค้ดARIT00015671
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า1 May 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0