เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00111100
หมายเลขทรัพยากรi00253107
บาร์โค้ดARIT00015523
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า19 Apr 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0