เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00106262
หมายเลขทรัพยากรi00252514
บาร์โค้ดARIT00015449
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า31 Jan 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0