เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00110448
หมายเลขทรัพยากรi00251723
บาร์โค้ดARIT00015072
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า12 Dec 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0