เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00110518
หมายเลขทรัพยากรi00251693
บาร์โค้ดARIT00015059
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า11 Dec 2018
จำนวนครั้งที่ยืม1