เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00110517
หมายเลขทรัพยากรi00251679
บาร์โค้ดARIT00015056
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า11 Dec 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0