เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00110482
หมายเลขทรัพยากรi00251590
บาร์โค้ดARIT00015036
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า3 Dec 2018
จำนวนครั้งที่ยืม1