เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00110550
หมายเลขทรัพยากรi00251747
บาร์โค้ดARIT00015000
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า12 Dec 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0