เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00110550
หมายเลขทรัพยากรi00251746
บาร์โค้ดARIT00014999
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า12 Dec 2018
จำนวนครั้งที่ยืม1