เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00110515
หมายเลขทรัพยากรi00251675
บาร์โค้ดARIT00014974
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า11 Dec 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0