เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00109818
หมายเลขทรัพยากรi00251041
บาร์โค้ดARIT00014831
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า8 Nov 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0